نمایش 1–12 از 19 نتیجه

فن کویل زمینی مدل TAKE 1000

23,199,000 تومان
مدل: TAKE 1000 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 1000 CFM w2*45 :power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 7.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 75000 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 6.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 30500 btu/hr Amps: 2*2.25 A ابعاد: 25*62*196 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل زمینی مدل TAKE 200

10,279,000 تومان
مدل: TAKE 200 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 200 CFM 25w :power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 2.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 21800 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 2 gpm ظرفیت سرمایشی: 9200 btu/hr Amps: 1.25 A ابعاد: 25*62*84 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل زمینی مدل TAKE 300

11,249,000 تومان
مدل: TAKE 300 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 300 CFM 25w :power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 3.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 30750 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 2.5 gpm ظرفیت سرمایشی: 11800 btu/hr Amps: 1.25 A ابعاد: 25*62*96 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل زمینی مدل TAKE 400

13,099,000 تومان
مدل: TAKE 400 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 400 CFM 45w :power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 4.0 gpm ظرفیت گرمایشی: btu/hr 38750 سرعت جریان اب سرد: 3.5 gpm ظرفیت سرمایشی: 15400 btu/hr Amps: 2.25 A ابعاد: 25*62*109 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل زمینی مدل TAKE 600

14,539,000 تومان
مدل: TAKE 600 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 600 CFM 45w :power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 5.0 gpm ظرفیت گرمایشی: 48250 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 4.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 19700 btu/hr Amps: 2.25 A ابعاد: 25*62*121 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل زمینی مدل TAKE 800

19,815,000 تومان
مدل: TAKE 800 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 800 CFM w 2*45:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 6.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 62750 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 5.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 24400 btu/hr Amps: 2*2.25 A ابعاد: 25*62*159 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-1000

20,869,000 تومان
مدل: TAKE 1000 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 1000 CFM w 2*45:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 7.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 75000 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 6.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 30500 btu/hr Amps: 2*2.25 A ابعاد: 24*52*151 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-200

9,432,000 تومان
مدل: TAKE 200 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 200 CFM 25W:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 2.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 21800 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 2.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 9200 btu/hr Amps: 1.25 A ابعاد: 24*54*77 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-300

10,683,000 تومان
مدل: TAKE 300 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 300 CFM 25W:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 3.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 30750 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 2.5 gpm ظرفیت سرمایشی: 11800 btu/hr Amps: 1.25 A ابعاد: 24*52*77 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-400

11,657,000 تومان
مدل: TAKE 400 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 400 CFM 45w:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 4.0 gpm ظرفیت گرمایشی: 38750 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 3.5 gpm ظرفیت سرمایشی: 15400 btu/hr Amps: 2.25 A ابعاد: 24*52*100 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-600

13,059,000 تومان
مدل: TAKE 600 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 600 CFM w45:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 5.0 gpm ظرفیت گرمایشی: 48250 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 4.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 19700 btu/hr Amps: 2.25 A ابعاد: 24*52*114 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8

فن کویل سقفی توکار مدل TAKE-800

مدل: TAKE 800 برند : تهویه رویال ظرفیت هوادهی: 800 CFM w 2*45:power تعداد فن: 1 سرعت جریان اب گرم: 6.5 gpm ظرفیت گرمایشی: 62750 btu/hr سرعت جریان اب سرد: 5.0 gpm ظرفیت سرمایشی: 24400 btu/hr Amps: 2*2.25 A ابعاد: 24*52*131 "No of rows/fpi/Tube size: 3-1-3/8